tarixi

tarixi
sif. <ər.>
1. Həqiqətən olmuş, həqiqətə uyğun olan, uydurma olmayan. Tarixi fakt. Tarixi şəxsiyyət. Tarixi şərait.
2. Tarix üçün əhəmiyyəti olan, tarixə daxil olmuş; əhəmiyyətli, əlamətdar. Tarixi qurultay. – Bakı ən mühüm, ən tarixi günlər keçirirdi. M. S. O..
3. Tarixdə olmuş hadisəyə əsaslanan, tarix əsasında qurulmuş, tarixdən götürülmüş. Tarixi roman. Tarixi dram.
4. Hadisələrə, onların törəmə və inkişafı baxımından yanaşan, baxan, tədqiq edən. Müasir dil faktlarının tarixi izahı. Hadisələrə tarixi baxış. // Hadisələri, ardıcıl inkişafı baxımından tədqiq edən, öyrənən. Tarixi coğrafiya. Tarixi qrammatika.
5. Cəmiyyətin inkişafının müəyyən mərhələsi ilə bağlı olan; daimi olmayan, keçici. Tarixi kateqoriya.
6. Tarixdən əvvəlki dövrlərə deyil, maddi abidələrin qaldığı dövrə aid olan. Xalqın həyatının tarixi dövrü.
◊ Tarixi materializm – bax materializm.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tarixi — ə. 1) tarixə aid olan, tarixdə olan; 2) tarixdə tayıbərabəri olmayan; qeyri adi, fövqəladə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tarixi-hicri — is. <ər.> Hicri tarix (Məhəmmədin Məkkədən Mədinəyə köçdüyü vaxtdan hesablanan müsəlman təqvimi) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tarixi-miladi — is. <ər.> Miladi tarix (İsanın anadan olduğu gündən hesablanan təqvim) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Cäğfär Taríxı — The Cäğfär Taríxı (Tatar Cyrillic: Җәгъфәр тарихы, pronounced [ʑæɣˈfær tʌrɯɪˈxɯ]; Russian: Джагфар Тарихы, in English generally Djagfar Tarikhy, via the Russian transliteration of the Tatar name; Tatar for History of Cäğfär) is a controversial… …   Wikipedia

  • müqayisəli-tarixi — sif. Hadisələrin tarixi və müqayisəli öyrənilməsinə əsaslanan. Müqayisəli tarixi üsul. Müqayisəli tarixi dilçilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvərrəxən — ə. tarixi yazıldığı halda, tarixi qoyularaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tarix — is. <ər.> 1. Bir hadisənin baş verdiyi, cərəyan etdiyi vaxt; keçmiş həyata aid olub adamların hafizəsində qalmış fakt və hadisələrin məcmusu. Tarixin təcrübəsi göstərir ki. . . Məsələnin tarixi. – <Nüşabə:> Şanlı tariximiz görməmiş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tarix — ə. 1) müəyyən işin görüldüyü vaxt (ay, gün və il); 2) həmin vaxtı göstərən rəqəm; 3) cəmiyyətin inkişafından bəhs edən elm. Tarixi din din tarixi; tarixi hicri hicri tarix (Məhəmməd peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə köçdüyü vaxtdan hesablanan… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tarixilik — is. 1. Hər hansı bir şey və ya hadisənin törəməsinin və inkişafının, onu doğuran konkret tarixi şəraitlə bağlı olaraq öyrənilməsi, hadisələrə tarixi yanaşma prinsipi. 2. Tarixi faktlarla uyğunluq, tarixən dəqiq və düz olma. Tarixi romanda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəsidə — ə. bir hadisəni və ya onun qəhrəmanını mədh edən mənzumə. Qəsidei qərra’ gözəl qəsidə, bədii cəhətdən yaxşı yazılmış qəsidə; qəsidei tarixi konkret tarixi hadisəyə həsr olunmuş qəsidə, tarixi qəsidə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”